Kategorie

Regulamin

Warunki ogólne :

1. Apteka internetowa, działająca pod adresem www.apteki.net.pl (dalej apteki.net) prowadzona jest przez firmę Apteki.Net Anna Antoniewicz-Podrez . Apteka jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 123961 jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, któremu nadano nr NIP: .913-100-08-21 Firma ma swoją siedzibę pod adresem: ul.Polaka 19 50-379 Wrocław 

2. Wszystkie produkty sprzedawane w aptece internetowej zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Apteka internetowa "apteki.net" oferuje (zgodnie z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej) jedynie leki dostępne bez recepty (Over The Counter). 

4. Ceny towarów znajdujących się w aptece internetowej "apteki.net" podawane są w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). 

5. Złożenie zamówienia w aptece internetowej "apteki.net" oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

Procedura składania i realizowania zamówień :

 

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień. 

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia. 

3. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest:

 • Przesyłka pobraniowa - moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie, e-mailem lub poprzez komunikator internetowy).
 • Przedpłata - wpłata kwoty zamówienia.

4. Zamówienia przekazywane są do realizacji w momencie:

 • Przesyłka pobraniowa - potwierdzenie zamówienia.
 • Przedpłata - w momencie otrzymania kwoty zamówienia.

5. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia lub okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, apteki.net zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia na czas niezbędny - o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się powiadomić Zamawiającego.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

10. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę.

11. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko po otrzymaniu przedpłaty. Zamówienia te nie wymagają potwierdzenia. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest wpłynięcie kwoty zamówienia na konto apteki.

12. Statusy zamówień. Apteka internetowa apteki.net w celu ułatwienia realizacji zamówień wprowadza 7 statusów zamówień. Statusy zamówień można sprawdzić klikając na łącze przesłane w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

Opis statusów zamówień:

 • Status „Niezdefiniowany” - zamówienie nie zostało jeszcze rozpatrzone.
 • Status „Brak potwierdzenia” - otrzymuje zamówienie, które nie zostało potwierdzone. Zamówienie takie nie jest przekazane do realizacji.
 • Status „Przekazano do realizacji” - otrzymuje zamówienie w momencie przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji, po jego wcześniejszym potwierdzeniu.
 • Status „Oczekujemy na przedpłatę” - otrzymuje zamówienie, którego płatność została zdefiniowana jako przelew.
 • Status „Paczka wysłana” - otrzymuje zamówienie w momencie wysyłki towaru do Klienta.
 • Status „Brak części towaru” - otrzymuje zamówienie, którego realizacja jest niemożliwa z powodu braku towaru. Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji.
 • Status „Anulowane” - otrzymuje zamówienie, którego realizacja została zaniechana ze względu na brak potwierdzenia, nieudaną płatność „przelewy24” lub brak przedpłaty. Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji.

13. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto: 

  mBank 40 1140 2004 0000 3202 5157 3410 
Apteki-net , Anna Antoniewicz-Podrez 


oraz podać tytuł zapłaty w postaci identyfikatora zamówienia: xxxx , gdzie xxxx to liczbowy identyfikator zamówienia. Numer zamówienia przesyłany jest do Klienta w automatycznym liście e-mail potwierdzającym złożenie zamówienia. Można go również odczytać w historii zamówień na swoim koncie po zalogowaniu się na stronie. 

14. Przy płatności kartą kredytową w momencie uzyskania potwierdzenia o wypłacalności kartą z centrum autoryzacji kart płatniczych, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. 

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane wadliwą pracą firm transportowych. 

16. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru - bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego - SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego).

 

Gwarancje i reklamacje :

1. Apteka zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania reklamacji. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów technicznych monitora klienta nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru. 

2. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w obecności doręczyciela. W przypadku gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. 

3. Klient po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Podstawą do przyjęcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego. Produkt należy odesłać na nasz adres wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz uzasadnieniem reklamacji. Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na adres korespondencyjny apteki.net

Powyższy zapis dotyczy produktów medycznych oferowanych na stronie apteki (np. ciśnieniomierze). Informacja na temat zwrotu leków znajduje się w punkcie 4.

4. Zwrot leków: apteka internetowa jest wyjątkowym rodzajem sklepu internetowego ze względu na rodzaj udostępnianych towarów. Polskie prawo zawiera sprzeczne zapisy dotyczące zwrotu towarów w sklepie internetowym i aptece. Tradycyjnie umowy zawierane na odległość umożliwiają dokonanie zwrotu towaru bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od zawarcia umowy (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271). Jednocześnie Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381) informuje: “produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem wady jakościowej lub niewłaściwego wydania”. Nadrzędnym prawem jest dla nas Prawo Framaceutyczne, dlatego nie przyjmujemy zwrotów leków , z wyjątkiem sytuacji, gdy towar posiada wady lub został błędnie wydany. 

Zwrot produktów nie objętych Prawem Farmaceutycznym (ciśnieniomierze, glukometry): Klient może w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym.

Zwrócone produkty przyjmujemy jedynie jeżeli są oryginalnie zapakowane, posiadają metki i nie mają najmniejszych śladów ingerencji. Towar odsyłany do apteki musi być w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Klient przesyła towar pod nasz adres na własny koszt. Zwracana jest cała kwota zamówienia (wraz z opłatą pocztową) z wyjątkiem opłaty pocztowej poniesionej przez Klienta przy zwrocie towaru. 

Wszelkie zwroty należy przesyłać na adres: 
Apteka Śródziemnomorska , ul.Psie Budy 3/4 , 50-321 Wrocław

z adnotacją na przesyłce „zwrot towaru”. 

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i Nadawcę przesyłki. 

6. Apteka nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem. 

7. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego apteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie zwraca uiszczonych kwot oraz w wypadku, gdy klient wyrazi takie życzenie w formie właściwej dla składania zamówień, przesyła towar ponownie na koszt Klienta. 

8. Zaginięcie przesyłki. W przypadku zaginięcia przesyłki postępowanie reklamacyjne wszczynane jest po upływie 21 dni od dnia nadania dla przesyłek krajowych oraz 1 miesiąca od dnia nadania dla przesyłek zagranicznych. Wypłata odszkodowania wypłacana jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej. Okres rozpatrywania reklamacji jest zróżnicowany, zwykle wynosi dla przesyłek krajowych ok. 30 dni, dla przesyłek zagranicznych 1-3 miesiące.

 

Ochrona danych :

1. Apteka internetowa apteki.net gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Państwa i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia. Zapewniamy także możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych. Użytkownicy sklepu aptek.net wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych tylko w wyżej wymienionym zakresie. 

2. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu, jak również osoby subskrybujące newsletter mają prawo do korekty swoich danych lub natychmiastowego usunięcia konta z naszej bazy. W przypadku newslettera można tego dokonać automatycznie, klikając link przesyłany w każdej wiadomości. Można również napisać list z prośbą o usunięcie wszelkich danych z naszej bazy pod adres: sklep@apteki.net.pl

Postanowienia końcowe :

Apteka "apteki.net" oświadcza, że zawartość stron www.apteki.net.pl , w szczególności: tekst, grafika, logo, zdjęcia, ikonki podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Układ zawartości i treści na stronach www.apteki.net.plstanowi własność apteki.net i podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Apteki.net nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia apteki.net 

Podane ceny mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. 
W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
Apteki.net dokłada wszelkiej staranności, by treść stron na należących do niej serwerach internetowych jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.